Informačný pult o EÚ

V rámci prebiehajúceho projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu bol na našej škole vytvorený tím senior (R. Balko, M. Mečár) a junior ambasádorov (D. Gerža, A. Klimešová, J. Koller, L. Várošová, N. Kühn, M. Shakhnazarová, N. Martinčičová, R. Lazový). Jeho prvou aktivitou bolo zriadenie infomačného miesta o EÚ (Infopult o EÚ) na škole.

Nachádzajú sa v ňom rôzne tlačové materiály o EÚ, ktoré sme priniesli z Informačnej kancelárie EP v Bratislave. Aj prostredníctvom nich sa môžu žiaci dozvedieť viac o fungovaní EÚ, jej inštitúciách a činnosti.

Aktivity v rámci projektu EPAS môžete sledovať aj na facebooku: https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/


.
.
.
.
.
.
.
.