List od predsedu Európskeho parlamentu

“Kultúra znamená otvoriť svoje horizonty, nie izolovať sa.”

Pri príležitosti Dňa Európy nám bol ako Ambasádorskej škole Európskeho parlamentu doručený list predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho, ktorého povzbudivé slová nás potešili. List zverejňujeme v plnom znení s povolením EP - Informačnej kancelárie na Slovensku.

Vážený pán riaditeľ,

Vážení pedagógovia,

Dnes je Deň Európy a píšem Vám, riaditeľkám, riaditeľom a pedagógom škôl Európskej únie, aby som Vám vyjadril vďaku. Chcem Vám poďakovať za Vaše zanietenie a zručnosti, ktoré každodenne využívate pri práci s deťmi.

Európske povedomie sa rozvíja a prvýkrát formuje v triede. Nie je náhoda, že mladí ľudia sú najsilnejšími obhajcami Európy. Vďaka mojej matke, ktorá vyučovala gréčtinu a latinčinu, som vyrastal v prostredí plnom viery v korene európskej tradície.

Európa je predovšetkým víziou pre život a ľudstvo a je oveľa viac ako len spoločný trh či mena. Naša civilizácia bola vytvorená počas stáročí výmen názorov, miešania rôznych myšlienkových škôl, diskusií o ideách, umení a vede: Od obchodníkov na Kréte po etruských remeselníkov, od filozofov a dramatikov v Aténach až po právnikov a inžinierov v starom Ríme.

Opátstva a kláštory nám dali poznatky, veľké univerzity a mestá posilnili nový humanizmus. Renesancia sa inšpirovala týmito poznatkami, ľudia boli otvorení výmenám a začínali objavovať svet na druhej strane oceánu.

Caravaggio a Rembrandt, Vivaldi a Bach, Shakespear a Moliere, všetci sú prepojení pevným putom, pretože kultúra znamená otvoriť svoje horizonty, nie izolovať sa.

Poslaním našich škôl je odovzdávať našu európsku identitu, aby sa zabránilo pohromám vojny a aby sme chránili naše hodnoty. Sme
jedinou časťou sveta, kde sa nepraktizuje trest smrti. Svet sa na nás obracia, keď je za svoje myšlienky zatknutý novinár alebo politický disident, keď je žena obeťou diskriminácie alebo niekto prenasledovaný za svoje presvedčenie.

Historik Jacques Le Goff povedal, že “intelektuálny úspech jednotlivca je základom európskej duše.” A to všetko sa učíme – učíte Vy žiakov - v škole. Európsky parlament je sám o sebe “Universitas”. Je to jediná inštitúcia EÚ, ktorá je priamo volená občanmi, a preto má obrovskú zodpovednosť - Rovnako ako vy, riaditeľky, riaditelia a pedagógovia.

Existujú takí, ktorí ničia, spolu s Vami však budujeme. Existujú takí, ktorí pochybujú o budúcnosti Európy, spolu s Vami sa však snažíme premeniť nádej na skutočnosť. Existujú takí, ktorí spájajú Európu s neúspechom. My, spolu s Vami, pracujeme na tom, aby sa Európa stala úspešnou a bola schopná konkrétne reagovať na problémy našich občanov.

Minulý týždeň sme slávnostne otvorili Dom európskej histórie v Bruseli. Pre mňa bolo dôležité, aby Európsky parlament investoval do tohto múzea, ktoré je prístupné všetkým zadarmo, počnúc študentmi. Poznanie našej histórie znamená rozvoj povedomia o našej európskej identite, našej skutočnej sile, a nášmu hlavnému dôvodu, prečo sme spolu.

Pred 67 rokmi znamenala Schumanova deklarácia z 9. mája začiatok nášho veľkého dobrodružstva. Spoločne, sediac pri jednom stole, sme tvrdo pracovali na tom, aby sme sa odklonili od pasce nacionalizmu. Nebolo to jednoduché. Tento proces sa mnohokrát zastavil tvárou v tvár sklamaniu a kríze. Nikdy sme však nestratili srdce.

Spoločne sme odstránili prekážky, bariéry, administratívnu záťaž a vnútroštátnu byrokraciu. Spoločne sme pracovali na vytvorení otvorenejšieho sveta, v ktorom ľudia majú viac práv, čo prispieva k tomu, že mnohé krajiny na našom kontinente vynášame von z
temného mraku diktatúry.

Dňa 25. marca, pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv, som podpísal dôležité vyhlásenie spolu s predsedom Európskej rady, predsedom Európskej komisie a predstaviteľmi dvadsiatich siedmich členských štátov EÚ. Toto vyhlásenie načrtáva výzvy, ktorým čelíme: regionálne konflikty, terorizmus, migračný tlak, protekcionizmus, sociálnu a ekonomickú nerovnosť. Ponúka však aj riešenie: Jednota je jedinou možnou voľbou (chceme Európu, ktorá je bezpečná, prosperujúca, konkurencieschopná, udržateľná, sociálne zodpovedná a blízka srdciam občanov).

Otcovia zakladatelia sa snažili spoločne obhajovať národy Európy, mysliac pri tom na budúce generácie. Najlepší spôsob, ako vyjadriť poctu ich odvahe, je ukázať rovnakú odvahu tak, že budeme Európu meniť: Vyvedieme ju zo slepej uličky, aby pokračovala v ceste.

Európsky parlament je odhodlaný dosiahnuť výsledky a ja som si istý, že sa môžem spoľahnúť na Vašu pomoc pri dosahovaní spoločných a dôležitých cieľov.

Želám Vám šťastný Deň Európy!

Antonio Tajani
Predseda Európskeho parlamentu

Europe_Day,_Letter_by_President_Antonio_Tajani_09.05.2017.pdf
.
.