GS-SOLUTIONS

GS solutions poskytuje odborné poradenstvo, predovšetkým v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie.


Škola dizajnu s GS solution participuje na realizácii projektov z fondov EÚ, úspešne sme riešili napríklad projekt Fabulus et Facta. Vďaka fondom EÚ a spolupráci s GSS sa nám podarilo získať dotáciu a rozbehnúť projekt rekonštrukcie budovy školy a doplnenia materiálno-technického a technologického vybavenia všetkých odborov na Škole dizajnu.

>>> GS solutions