SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Študenti a študentky Školy dizajnu pod vedením pedagógov Vojtecha Rumana a Róberta Szegényho navrhovali a realizovali pre SŽK v rámci praktického vzdelávania rôzne grafické vizuály, prvky komunikačnej grafiky, brožúry, ilustrácie a rôzne materiály pre print aj web.

_
O SŽK: Komora významne vstupuje do procesu odborného vzdelávania v stredných školách, deleguje svojich členov do skúšobných komisií pri záverečných skúškach, alebo sa vyjadruje k žiadostiam o zriadenie pracoviska praktického vyučovania. Spolupracuje s Ministerstvom školstva SR pri príprave legislatívnych návrhov pre zabezpečenie kvalitnej odbornej pripravenosti živnostníkov a malých a stredných podnikateľov a ich celoživotné vzdelávanie.

.
.