SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Študenti priemyselného dizajnu pracovali v rámci praxe pre zadávateľa - Slovenskú agentúru životného prostredia na návrhoch a realizácii ocenenia Zelený Merkúr niekoľko týždňov pod vedením svojich pedagógov. Vytvorili trojrozmerné objekty, ktorých ústredným motívom je zlatý, lesklý list, vystupujúci z pravouhlého podstavca v povrchovej úprave pripomínajúcej korodovaný kov. K oceneniu boli vytvorené aj originálne obaly a diplomy pre ocenených.

_
Ocenenie navrhli študenti druhého ročníka: Samuel Kraus, Jessica Koller, Denis Gerža a Ester Hvojníková.
Pedagogické vedenie: Michal Mečár, Peter Fašanok, Pavol Mikuláš, Dalibor Bača

Súťaž s názvom Zelený Merkúr vyhlásila Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Súťaž je určená pre organizácie, rozvíjajúce svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja. Súťaž je určená najmä pre malé a stredné podniky, ktoré poskytujú výrobky alebo služby a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva. Kritériami pre hodnotenie sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, iniciatívy vo firmách, ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu, obchodná výmena iniciatív.

>FOTO Z ODOVZDÁVANIA OCENENÍ, ktoré vytvorili študenti Školy dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.