Študijný pobyt Erasmus+ v Aténach


Naše študentky a študenti z odborov Grafický dizajn & Grafický a priestorový dizajn sú v termíne 9. 3. - 24. 3. 2024 na dvojtýždňovom študijnom pobyte Erasmus+ v Aténach.

V našej gréckej partnerskej škole Kallitechniko Scholio Athinon sa zlepšujú počas dvojtýždňového študijného pobytu v grafických technikách, typografii, spoznávajú grécku kultúru a jej pamiatky. Na zahraničnom pobyte ich sprevádzajú vedúci odborov Michal Mečár a Tomáš Vicen a pedagogičky Oľga Paštéková a Alžbeta Malovcová.

Cieľom zahraničnej mobility Erasmus+ je, aby naše študentky a študenti získali vedomosti a zručnosti z oblasti environmentálnej udržateľnosti, zoznámili sa s gréckym písmom, zdokonaľovali sa v technikách ako slepotlač, monotýpia, linoryt, frotáž, perokresba či koláž a prostredníctvom technologických postupov digitalizácie ich vedeli uplatniť v tvorbe plagátu.

Naším cieľom je zároveň prostredníctvom sprevádzajúcich pedagogičiek a pedagógov implementovať získané poznatky a skúsenosti aj do metodiky výučby na Škole dizajnu

Projekt je realizovaný s finančnou podporou programu Erasmus+