Tím 12

Pedagogické vedenie: Mgr. Michal Mečár / Študentky a študenti: Heribert Menke, Sára Šimeková, Tamara Hromková, Kim Budajová, Leone Alexander Rosic, Lucia Javorková, Valeriia Polikarpova, Linda Várošová

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 12