Tím 9

Pedagogické vedenie: Mgr. art. Miriam Kulacsová / Študentky a študenti: Kristína Kvasnicová, Kamila Sirotňáková, Vanessa Čonková, Natália Sklenárová, Marco Alonso Medina, Alexandra Jana Flajšakerová, Sára Štuková, Terézia Bačová, Nikol Ela Vaculová, Laura Tobia Drahovská


*** Čestné uznanie za video a nápad s využitím ankety

>>> KOMPLETNÉ VÝSLEDKY VYHODNOTENIA PRAXE
>>> VIDEO - VYHODNOTENIE

MADESHIP 2022, Prax na tému Láska zvíťazí, tím 9