Naše študentky a študent ocenení v medzinárodnej súťaži

Blahoželáme Richardovi Macinskému, Vanese Šamajovej a Karin Kissovej!

​V XXIII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta boli v kategórii počítačová grafika ocenené naše dve študentky a jeden študent z odboru Grafický a priestorový dizajn pod vedením vedúceho odboru Michala Mečára.


Zlaté pásmo
Richard
Macinský

Bronzové pásmo
Vanesa Šamajová
Karin KissováBLAHOŽELÁME!
Karin Kissová
Karin Kissová
Richard Macinský
Richard Macinský
Vanesa Šamajová
Vanesa Šamajová