Workshop s Noa dizajn - ocenené študentky Lucia Vráblová a Anita Szanková

Od 13. do 17. septembra prebiehal workshop odboru odevný a textilný dizajn s výrobcom bavlnených vreckoviek Noa. Spoločnosť Noa! nám darovala zvyškový materiál, ktorý sme opätovne využili na tvorbu odevov.


Počas týždenného workshopu navrhli naše študentky a študent z odboru odevný dizajn nositeľné modely zo zvyškov látky, ktorá ostáva pri výrobe. V rámci workshopu mali týždeň na to, aby prišli s nápadom, urobili strih a ušili svoj výtvor.

Naďa Urbanová z firmy Noa dizajn a pedagogičky odevného dizajnu ocenili počas prezentácie finálnych odevov 20. septembra Anitu Szankovú a Luciu Vráblovú, ktorých modely budú môcť ľudia vyhrať v súťaži, ktorú vyhlási Noa dizajn na svojich sociálnych sieťach a zároveň získali odmenu vo forme preplatenia nákladov na materiál na tvorbu odevov počas celého prvého polroka šk. r. 2021/2022.

>>> REPORTÁŽ TV RUŽINOV - od 5:28
>>> REPORTÁŽ RTVS - od 8:22
>>> VIAC O WORKSHOPE + FOTO Z PRIEBEHU

Ocenené študentky Lucia Vráblová a Anita Szanková
Ocenené študentky Lucia Vráblová a Anita Szanková
Anita Szanková
Anita Szanková
Anita Szanková
Anita Szanková
Lucia Vráblová
Lucia Vráblová
Lucia Vráblová
Lucia Vráblová
Alžbeta Kurdelová
Alžbeta Kurdelová
Denisa Bírová
Denisa Bírová
Karolína Mužíková
Karolína Mužíková
Mária Kudláčová
Mária Kudláčová
Petra Barančoková
Petra Barančoková
Sandra Grňová a Nasim Badawy
Sandra Grňová a Nasim Badawy
Vanessa Weiszová
Vanessa Weiszová
Zuzana Onufráková
Zuzana Onufráková
Marcela Greifová
Marcela Greifová