Kúpna zmluva + prílohy, Film a Animácia

​Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny_SYNTEX
- zoznam subdodávateľov Syntex

KZ_FILM_A_ANIMACIA.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__SYNTEX.xlsx Zoznam_subdodavatelom_SYNTEX.pdf