Kúpna znluva + prílohy, Nábytok (2)


Dokumenty na stiahnutie:
- kúpna zmluva
- špecifikácia predmetu kúpy a ceny
- zoznam subdodávateľov

KZ_nabytok_.pdf Specifikacia_predmetu_kupy_a_ceny__nabytok.pdf temp_file_Zoznam_subdodávateľov1.pdf