2019

Halász, Rolnik, Bartoš, Svítok, Tóth, Skřipský, Ivičič, Kosmály, Laššák, Korček, Barényi

Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších oblastí.


> Tomáš Halász
> Michalina Rolnik
> Juraj Bartoš
> Michal Svítok
> Zoltán Tóth
> Jiří Skřipský
> Martina Ivičič
> Marián Laššák
> Peter Korček
> Peter Barényi
> Gabriel Kosmály

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.