2018

Šille, Kopták, Dida, Kralovič, Vančo, Palečková, Kedroňová, Baran

Séria prednášok a prezentácií o aktuálnych témach súčasného umenia a dizajnu v Škole dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.

Svoje príspevky predstavili v roku 2018 autori a autorky z oblastí voľného umenia, dizajnu, teórie umenia a marketingu.

Daniel Dida – Intermediálna tvorba a jej charakteristické črty
Ján Kralovič – Čo je umenie?
Miloš KoptákMiloš a Kopták (tam a späť)
Filip Vančo – Fotografia v súčasnom slovenskom umení
Erik Šille – Šťastie je na dosah
Ivana Palečková – Čo robí grafická dizajnérka?
Zuzana Kedroňová, Samuel Baran – Autorský odevný dizajn a vlastná značka

Daniel Dida – Intermediálna tvorba a jej charakteristické črty
Je intermediálne umenie to čudné umenie, alebo je už každé umenie do istej miery intermediálne? Je vôbec dôležité uvažovať o médiu?
Potrebujeme vôbec umenie, alebo si vystačíme s Instagramom? Daniel Dida je umelec a doktorand na Katedre intermédií VŠVU.


Ivana Palečková – Čo robí grafická dizajnérka?
Autorka predstaví svoju prácu z oblasti typografického a knižného dizajnu (kniha, časopis, noviny…) a vizuálnej identity (festival, výstava, plagát…) Ivana Palečková je grafická dizajnérka – freelancerka.

Erik Šille – Šťastie je na dosah
Dôležitý autor súčasnej slovenskej maľby predstaví prierezovo svoju prácu a témy, ktorým sa venuje od začiatku tretieho tisícročia po súčasnosť. Erik Šille je umelec.


Miloš Kopták – Miloš a Kopták (tam a späť)
O podobách sebarealizácie, cestou osobnej a výtvarnej schyzofrénie. Miloš Kopták je umelec a galerista.


Ján Kralovič – Čo je umenie?
Je možné uspokojivo definovať umenie? Aké definície poznáme a prečo s ani jednou nesúhlasia úplne všetci? Môže sa stať umením
hocičo? Za akých okolností? Ján Kralovič je teoretik výtvarného umenia, kritik, pedagóg a vedecko-výskumný pracovník na VŠVU.


Filip Vančo –Fotografia v súčasnom slovenskom umení
Prednáška predstaví na príkladoch slovenských umelcov a umelkýň a ich autorských postupov a stratégií možnosti umeleckej výpovede prostredníctvom média fotografie a priblíži fotografiu ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. Filip Vančo je fotograf, kritik, kurátor a galerista.


Zuzana Kedroňová, Samuel Baran – Autorský odevný dizajn a vlastná značka
Ako budovať značku od základov s využitím marketingových nástrojov – pohľad na odevný z dizajn z marketingovej perspektívy - dôležitosť zadefinovania produktu a cieľovej skupiny. Zuzana Kedroňová je odevná dizajnérka, zakladateľka značky Yoora studio. Samuel Baran je marketér.


Foto: Dávid Dvořák

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.