Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.

pdf na stiahnutie

Správa_o_VVV_školy_za_rok_17_18.pdf