Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019.

​↓ pdf na stiahnutie ↓

Správa_o_VVV_žiakov_18_19_.pdf