Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

​↓ pdf na stiahnutie ↓

temp_file_Sprava_o_VV_cinnosti,_jej_vysledkoch_a_podmienkach_za_sk_rok_20_211.pdf