Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová

Miriam Kulacsová absolvovala maturitné štúdium v Škole dizajnu. V ďalšom štúdiu pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení na katedre Grafiky a iných médií v ateliéri Voľnej a farebnej grafiky pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka. Absolvovala tiež stáž na katedre Architektonickej tvorby v ateliéri prof. akad. arch. Imricha Vaška. Zúčastnila sa viacerých kolektívnych výstav študentských a absolventských prác. Pracuje na rôznorodých projektoch na poli grafického dizajnu a 3D grafiky. V škole dizajnu vyučuje predmety Praktické cvičenia a Počítačová grafika. Zároveň je koordinátorkou pre interný školský archivačný systém.