Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková

Ľudmila Miklušičáková je absolventkou Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore voľná grafika. Ako grafička a ilustrátorka spolupracovala s viacerými grafickými, reklamnými a postprodukčnými štúdiami na poli počítačovej 2D a 3D grafiky na Slovensku i v zahraničí. Venuje sa hlavne počítačovej a knižnej ilustrácii, komiksovej a plagátovej tvorbe, ako i voľnej tvorbe v klasických médiách. Na Škole dizajnu vyučuje predmety figurálne kreslenie a výtvarná príprava.