Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz

Martin Schwarz absolvoval Vysoku školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri ilustrácie u prof. Dušana Kállaya a doc. Ľuboslava Paľa. Na VŠVU pôsobí ako externý pedagóg. Aktívne sa popri pedagogickej činnosti venuje aj autorskej tvorbe, hlavne ilustrácii, tvorbe komiksov, kresbe a klasickým grafickým technikám. Skúsenosti má aj s filmovou tvorbou. Zúčastnil sa niekoľkých samostatných aj skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí a dostal viacero ocenení. Je autorom ilustrácii niekoľkých kníh, v roku 2019 vydal autorskú knihu Kamaráti zo steny. Na Škole dizajnu učí figurálnu kresbu, typografiu a počítačovú grafiku.