Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay

Rastislav Palugyay je expert na vizualizácie architektúry, absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na svojej Alma mater už počas štúdia viedol prednášky a cvičenia Počítačovej podpory architektonickej tvorby pre poslucháčov 2. ročníka FA STU. Neskôr pokračoval vo vedení kurzov a školení pre grafický software a spolupracoval aj na výskume a vývoji softvérových riešení pre podporu architektonického navrhovania. V praxi sa popri architektonickej vizualizácii venuje tvorbe a koordinácii 3D animácií a špeciálnych efektov pre film a reklamné spoty a ako architekt tiež konzultáciám dizajnu a architektúry scény. Na Škole dizajnu vyučuje počítačovú grafiku, 3D počítačovú animáciu a špeciálne vizuálne efekty.