Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

c Filmová a mediálna tvorba

Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

Lukáš Šafář je slovenský kameraman a fotograf, absolvent Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, odbor Kameramanská tvorba a fotografia. Už počas štúdia sa zúčastnil niekoľkých kolektívnych výstav (napr. Talenty - 8. trienále umeleckých škôl) a študentských filmových festivalov (Áčko, YFF). Realizoval viacero krátkych dokumentárnych filmov a promo videí pre známe spoločnosti. Popritom dlhodobo pracuje na vlastných fotografických súboroch, zameraných na cestovanie a rôzne umelecké techniky. Na Škole dizajnu vyučuje predovšetkým kameramanskú tvorbu, základy fotografovania a dejiny filmu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.