Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová

Jaroslava Kholová vyštudovala psychológiu a anglický jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a zároveň získala kvalifikáciu v oblasti mediácie rodinných sporov. Veiedla vlastnú tanečnú škola pre deti, poskytuje súkromné hodiny angličtiny. Je zástupkyňou riaditeľa školy a v Škole dizajnu tiež manažuje projekty Erasmus+ a zahraničné spolupráce, organizuje exkurzie a študijné pobyty na Slovensku aj v zahraničí a vyučuje anglický jazyk.

Erasmus+ INFO: erasmusdesign@gmail.com