Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová

Jaroslava Kholová je riaditeľkou Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču od februára 2024.

Vyštudovala psychológiu a anglický jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a zároveň získala kvalifikáciu v oblasti mediácie rodinných sporov. 

V Škole dizajnu bola od roku 2021 zástupkyňou riaditeľa, v súčasnosti je riaditeľkou školy, manažuje projekty Erasmus+ a zahraničné spolupráce, organizuje exkurzie a študijné pobyty na Slovensku aj v zahraničí a vyučuje anglický jazyk.

Kontakt: riaditel@ssus.sk