Študentské práce

p Priemyselný dizajn

Študentské práce

Študentské práce

PRODUKTOVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave