Prihláška na pomaturitné vyššie odborné štúdium

ZAUJÍMA VÁS FOTOGRAFIA, ANIMÁCIA, FILMOVÁ TVORBA, MÉDIA ALEBO INTERIÉROVÝ DIZAJN?

VYUŽITE MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU A ZÍSKAŤ TITUL DiS – DIPLOMOVANÝ ŠPECIALISTA.


ODBORY

Fotografia - žurnalistická fotografia
Interiérový dizajn
Animovaná tvorba
Filmová a mediálna tvorba

Prihlášku
môžete zaslať e-mailom na ssus@ssus.sk
alebo poštou/osobne na adresu: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,
Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.

Prijímacie konanie pozostáva z pohovoru s uchádzačom a z prezentácie portfólia/vlastných prác uchádzača
INFO: +421 2 4341 0802

_
Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Študenti vyššieho odborného štúdia môžu v rámci programu Erasmus+
absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii SSUŠD v zahraničí.


Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium, Prihláška

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava.doc KRITÉRIA_prijatia_na_VOŠ_-_SSUŠD_Bratislava.pdf TUDIJNÉ_ODBORY_-_VOŠ.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.