Prijímacie pohovory pre vyššie odborné štúdium v  šk. roku 2017/18

Ponuka vyššieho odborného štúdia pre šk. rok 2017/18

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

v školskom roku 2017/2018 otvorí pre absolventov stredných škôl na vyššom odbornom štúdiu študijné odbory:

 • interiérový dizajn
 • grafika vizuálnych komunikácií
 • fotografia
 • odevný a textilný dizajn
 • animovaná tvorba
 • filmová a mediálna tvorba
 • Štúdium je denné, trojročné , ukončené absolventskou skúškou, titul Dis - diplomovaný špecialista.

  Termín prijímacieho konania je 21.jún 2017, termín na odoslanie prihlášky je 14.6.2017 písomne na adresu školy alebo do 20.6.2017 osobne.

  612701_kriteria__Súkromná_stredná_umelecká_škola_dizajnu_2017_2018.pdf Prihlaska_vyssie_odborne_studium.doc