Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium v  šk. roku 2017/18

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava v školskom roku 2017/2018 otvorí pre absolventov stredných škôl na vyššom odbornom štúdiu študijné odbory:

8263Q – fotografia (žurnalistická fotografia)
8257Q – manažment umenia a dizajnu
8275Q – interiérový dizajn

8293Q – grafika vizuálnych komunikácií

8291Q – odevný a textilný dizajn

8259Q – animovaná tvorba

8258Q – filmová a mediálna tvorba

Vyššie odborné štúdium v odboroch 8258Q – filmová a mediálna tvorba, 8259Q – animovaná tvorba a 8257Q – manažment umenia a dizajnu zabezpečuje SSUŠD ako jediná na Slovensku. SSUŠD poskytuje aj možnosť vyššieho odborného štúdia v odboroch 8263Q – fotografia, 8291Q – odevný a textilný dizajn, 8275Q – interiérový dizajn a 8293Q – grafika vizuálnych komunikácií.

Ponúkané vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Študenti vyššieho odborného štúdia môžu v rámci programu Erasmus+
absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii SSUŠD v zahraničí.

Všetky odbory je po dohode možné absolvovať aj individuálnou formou štúdia.

Termíny prijímacích pohovorov pre školský rok 2017/2018:

1. termín: 21. jún 2017 (prihlášku treba podať do 14.6.2017 písomne, alebo do 20.6.2017 osobne)
2. termín: 23.august 2017 (prihlášku treba podať do 16.8.2017 písomne, alebo do 22.8.2017 osobne)

Info nájdete aj na facebooku: KLIK

Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium, Prihláška

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava.doc KRITÉRIA_prijatia_na_VOŠ_-_SSUŠD_Bratislava.pdf TUDIJNÉ_ODBORY_-_VOŠ.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.