Prijímacie pohovory pre vyššie odborné štúdium v  šk. roku 2017/18

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava v školskom roku 2017/2018 otvorí pre absolventov stredných škôl na vyššom odbornom štúdiu študijné odbory:8263Q – fotografia (žurnalistická fotografia)

8257Q – manažment umenia a dizajnu

8275Q – interiérový dizajn


8293Q – grafika vizuálnych komunikácií


8291Q – odevný a textilný dizajn


8259Q – animovaná tvorba


8258Q – filmová a mediálna tvorbaVyššie odborné štúdium v odboroch 8258Q – filmová a mediálna tvorba, 8259Q – animovaná tvorba a 8257Q – manažment umenia a dizajnu zabezpečuje SSUŠD ako jediná na Slovensku. SSUŠD poskytuje aj možnosť vyššieho odborného štúdia v odboroch 8263Q – fotografia, 8291Q – odevný a textilný dizajn, 8275Q – interiérový dizajn a 8293Q – grafika vizuálnych komunikácií.Ponúkané denné vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – diplomovaný špecialista. Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.Termín prijímacieho konania je 21. jún 2017 (prihlášku treba podať do 14. 6. 2017 písomne, alebo do 20. 6. 2017 osobne).Prílohy na stiahnutie: Kritéria prijatia na štúdium, Prihláška

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava.doc KRITÉRIA_prijatia_na_VOŠ_-_SSUŠD_Bratislava.pdf