o Odevný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8610 M Odevný dizajn

Navrhujeme a zhotovujeme najmä originálne súčasné odevy a odevné kolekcie založené na princípe environmentálnej udržateľnosti a etickom prístupe. Dokážeme navrhovať a zhotovovať strihy, aplikovať súčasné a historické textilné techniky, zorganizovať a uskutočniť módnu prehliadku a prezentovať na nej vlastné modely. Venujeme sa aj navrhovaniu dobových odevov, kostýmov, recyklovaniu a upcyclovaniu textilu, tvorbe textilného šperku a objektu, odevným a bytovým doplnkom, módnej kresbe, stylingu a módnym konzultáciám. Máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a odievania, sledujeme a tvorivo autorsky reagujeme na aktuálne trendy, dokážeme profesionálne prezentovať portfólio svojej práce.


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, figurálna kresba, konštrukcie strihov, technológia, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny odievania

2. ROČNÍK: počítačová grafika, výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, figurálna kresba 2, konštrukcie strihov 2, technológia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2, dejiny odievania 2

3. ROČNÍK: odevný dizajn, praktické cvičenia 3, figurálna kresba 3, konštrukcie strihov 3, technológia 3, dejiny výtvarnej kultúry 3, dejiny odievania 3

4. ROČNÍK: odevný dizajn 2, praktické cvičenia 4, figurálna kresba 4, konštrukcie strihov 4, technológia 4, dejiny výtvarnej kultúry 4, dejiny odievania 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach odevného a textilného dizajnu, módného návrhárstva, stylingu a voľného umenia:

MÓDNA KRESBA, NAVRHOVANIE A ZHOTOVENIE SÚČASNÝCH, HISTORICKÝCH, ETNICKÝCH A INÝCH ODEVOV A ODEVNÝCH KOLEKCIÍ, ZHOTOVOVANIE STIHOV, APLIKÁCIA SÚČASNÝCH A HISTORICKÝCH TEXTILNÝCH TECHNÍK - VÝŠIVKA, ČIPKA, PALIČKOVANIE, SIEŤOTLAČ, MAĽBA NA TEXTIL, REALIZÁCIA MÓDNEJ PREHLIADKY, STYLING, MÓDNE KONZULTÁCIE, RECYKLOVANIE, UPCYCLOVANIE TEXTILU, TEXTILNÝ ŠPERK A OBJEKT, TEXTILNÉ ODEVNÉ A BYTOVÉ DOPLNKY


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

SAMOSTATNÝ ODEVNÝ ALEBO TEXTILNÝ DIZAJNÉR/-KA, KRAJČÍR, NÁVRHÁR, STYLISTA V MÓDNYCH ATELIÉROCH, ZNAČKÁCH A VÝROBNÝCH ODEVNÝCH FIRMÁCH, NÁVRHÁR A KOSTYMÉR V DIVADLE, FILME A TELEVÍZIÍ, TVORCA STRIHOV A DOPLNKOV, MÓDNY PORADCA, REDAKTOR V MÓDNYCH ČASOPISOCH A TELEVÍZNYCH PROGRAMOCH, ORGANIZÁTOR MÓDNYCH PREHLIADOK

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na módu, odev, textil, dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.