VYBAVENIE A ŠKOLNÉ* PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE (ŠKOLNÉ) OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2023/2024 pre 1. ročník maturitného štúdia:

>>> MATURITNÉ ŠTÚDIUM: 1920 € / ROK alebo 960 € / POLROK ( = 160 € / mesiac)

Varianty splatnosti školného:

a) platba za celý školský rok – úhrada 1920 € do 31. 8. 2023 (za školský rok 2023/2024)

b) platba za polrok – 1. splátka: úhrada 960 € do 31. 8. 2023 + 2. splátka: úhrada 960 € do 31. 1. 2024 (za školský rok 2023/2024)

c) mesačná platba – úhrada 160 € do 15. 9. 2023 a následne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca

Výšku a varianty splatnosti školného záväzne upravuje Zmluva o štúdiu.


>>> Vedenie Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v súlade so Zmluvou o štúdiu je oprávnené upraviť výšku príspevku na vzdelávanie priamo úmerne oficiálne vykázanej ročnej miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien Štatistickým úradom Slovenskej republiky.* PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE (ŠKOLNÉ) OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2023/2024 pre 1. ročník vyššieho odborného štúdia:

>>> VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM: 1680 € / ROK
alebo 840 € / POLROK ( = 140 € / mesiac)

Varianty splatnosti školného:

a) platba za celý školský rok – úhrada 1680 € do 31. 8. 2023 (za školský rok 2023/2024)

b) platba za polrok – 1. splátka: úhrada 840 € do 31. 8. 2023 + 2. splátka: úhrada 840 € do 31. 1. 2024 (za školský rok 2023/2024)

c) mesačná platba – úhrada 140 € do 15. 9. 2023 a následne vždy do 15. dňa príslušného mesiaca

Výšku a varianty splatnosti školného záväzne upravuje Zmluva o štúdiu* POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.

* V nepriaznivej životnej situácii môžu študentky a študenti na základe objektívnych dôvodov požiadať o zníženie školného – sociálne štipendium.

Číslo účtu pre úhradu školného: SK7911000000002627340403 / Do poznámky k platbe sa uvádza meno študenta/študentky.Škola dizajnu disponuje moderným technologickým vybavením, umožňujúcim študentom získať praktické zručnosti na špičkovej úrovni.


* V cene školného - príspevku na vzdelávanie je zahrnuté:

>>> počítačový hardvér a softvér; technologické vybavenie; vybavenie odborných učební a dielní; výtvarný materiál; materiál a technológie na výrobu makiet, modelov, grafických návrhov alebo tlačovín; spolufinancovanie účasti na súťažiach, workshopoch, výstavách a pod.


* V odbornej a praktickej časti štúdia používame technologické a softvérové vybavenie, ktoré priebežne aktualizujeme a rozširujeme:

>>> Grafické a video programy: ADOBE Creative Cloud 2021 (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro a ďalšie) >>> Modelovacie a animovacie programy 3D/2D: Rhinoceros, SketchUP, Autodesk Maya, ZW CUT, tvorba technickej dokumentácie a ďalšie >>> Tvorba HTML: PsPad >>> Navrhovanie odevných strihov: Pattern maker >>> CNC pracovisko, ploter, 3D tlač, gravírovacia fréza, rezací ploter, stolárska dielňa >>> Grafická dielňa: grafický lis, RISOMAT >>> Fotokomora, fotoateliéry, videoateliéry


TECHNOLÓGIE A VYBAVENIE

>>> ANIMOVANÁ TVORBA
motioncapture, face tracking, nové výkonné PC zostavy, stop motion softvér, modelovacie 3D softvéry a softvéry na tvorbu písma, multimediálne kresliace tablety, televízory, kamery, go-pro kamery, svetlá, fotoaparáty, domáce kino, štúdiové reproduktory, colorgrading panel, projektor, pracovná stanica, strihové pulty a ovládacie panely pre réžiu

>>> FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA / OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA
profesionálne 3D a štúdiové softvéry, 4K projektor, 4K televízor, colorgrading panel, 3D domáce kino, PC zostavy, full frame fotoaparát, širokouhlé, telefotografické, transfokačné, vysokosvetelné objektívy, filmové reflektory, video svetlá, kamerové stabilizátory, koľajnicové jazdy, slider, mikrofóny, zvukový rekordér, odposluch

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
3D tlačiareň, 3D skener, multimediálne kresliace tablety, grafické skenery, výkonné PC zostavy, monitory, navrhovacie, modelovacie a renderovacie softvéry, 4K televízor, modelovacie kostry, stolárske vybavenie - píly a mikro píly, frézy, vŕtačky, brúsky, zváračka, vybavenie technologickej dielne - ohýbačka plastov, lakovňa, pieskovacia kabína, kruhová pec, gravírovací a rezací laser, stereolitografická 3D tlačiareň, CNC

>>> INTERIÉROVÝ DIZAJN
výkonné PC zostavy, navrhovacie, modelovacie a renderovacie softvéry, 4K televízor

>>> ODEVNÝ DIZAJN
PC zostavy a monitory, qiltovací, plisovcí stroj, vyšívací stroj, grafické, vyšívacie a patternové softvéry, figuríny, strihačské stoly, šijacie stroje, transferový lis, žehliaca stanica

>>> FOTOGRAFIA
fotoaparáty, objektívy, štúdiové blesky, soft boxy, reflektory, odrazky, statívy, fotografické pozadia vrátane zeleného kľúčovacieho, PC zostavy a projektory

>>> GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Výkonné PC stanice, grafické monitory, balík aplikácií Adobe Creative Cloud 2021, A4-A3 skener, software na tvorbu písma Fontlab 7, digitálny fotoaparát, fotoateliér, svetelná technika, pozadia, rezací ploter Graphitec 600mm, zapekací lis 350x350mm, grafický lis 600mm, stohová rezačka papiera, ryhovací a perforovací stroj, elektrická zošívačka papiera, laserové tlačiarne, duplikátor RISOGRAPH GR 3770, knižnica.

>>> GRAFICKÝ DIZAJN, GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
Výkonné PC zostavy, grafické softvéry, multimediálne grafické tablety, skenery, tlačiarne, rýhovací a perforovací stroj, ploter, hĺbkotlačový lis, stroj pre hrebeňovú väzbu, stohová rezačka papiera, fotoaparát, projektor, reflektor, kostry a modely človeka a zvierat pre kresbu a modelovanie, maliarske stojany, pantograf, airbrush set, galerijný závesný systém


* Škola zabezpečuje pre študentov aj základný výtvarný materiál, nástroje a pomôcky, napríklad:

- hlina, dizajnérska hlina Teclay, plastelína, výkresy, sadra, sochárske špachtle, kamenný stôl na vytáčanie sadrových profilov, ručné nástroje a elektrické stroje, frézky PROXXON, vypaľovacie pero, masívne nožnice na plech kombinované s ohýbačkou a pod.

Študenti pracujú v modelovniach, kresliarňach, pracoviskách vybavených počítačovou technikou, dielňach a ateliéroch. Všetky pracoviská vrátane učební všeobecnovzdelávacích a teoretických predmetov sú sústredené v rekonštruovanej budove školy. V blízkosti školy je aj internát.