Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

p Produktový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Viliam Slaminka Mgr. art. Viliam Slaminka Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

g Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

pedagógovia:
Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Grafický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

d Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. art. Radovan Dranga Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

o Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Jana Vaterková Mgr. art. Jana Vaterková Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Dizajn interiéru
vedúci odboru:
Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová

pedagógovia:
Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Karin Kittner Mgr. art. Karin Kittner Ing. Jaroslav Richter Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS. Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Filmová tvorba
vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS. Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková

Všeobecnovzdelávacie predmety

zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický proces:
Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková

vedúci všeobecnovzdelávacích predmetov:
Mgr. Roman Balko Mgr. Roman Balko

Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Lucia Mináriková Mgr. Lucia Mináriková Mgr. Peter Urban Mgr. Peter Urban Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Tereza Křečková Mgr. Tereza Křečková Mgr. Elena Bezgina Mgr. Elena Bezgina Ing. Ján Hrevuš Ing. Ján Hrevuš Mgr. Dominika Rýchla Mgr. Dominika Rýchla Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Ing. Zuzana Nováková Ing. Zuzana Nováková Mgr. Zuzana Novotová Godálová Valentina Mamagulova Mgr. Petra Slimáková Mgr. Petra Slimáková

Tajomníčka školy:
Monika Bednáriková Monika Bednáriková Mgr. Veronika Segešová Mgr. Veronika Segešová

Spolupráce, výstavy, PR:
Mgr. Ľuboš Lehocký Mgr. Ľuboš Lehocký

Zahraničné oddelenie – Erasmus+

Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Lucia Mináriková Mgr. Lucia Mináriková

Grantový manažment

Viera Krátka Viera Krátka