Riaditeľka školy

Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová

Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

p Priemyselný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Viliam Slaminka Mgr. art. Viliam Slaminka

g Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen

pedagógovia:
Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Denisa Slavkovská Mgr. art. Ivan Patúc Mgr. art. Ivan Patúc

Grafický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art Zuzana Šebelová Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Ľudmila Miklušičáková Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Martin Schwarz Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Jozef Minárik Mgr. art. Branislav Gajdoš Mgr. art. Branislav Gajdoš Bc. Jakub Mikula Mgr. Lucia Balúchová

d Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. Vladislav Malast Mgr. Vladislav Malast Mgr. art. Martin Toldy Mgr. art. Martin Toldy

o Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD.

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Alexandra Opoldusová Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková Mgr. art. Jana Ťapaj Vaterková

Dizajn interiéru
vedúci odboru:
Ing. Lenka Kurjanová Ing. Lenka Kurjanová

pedagógovia:
Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Gabriela Halás Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Karin Kittner Mgr. art. Karin Kittner Ing. Jaroslav Richter

Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.

Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
vedúci odboru:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Ing. arch. Rastislav Palugyay Ing. arch. Rastislav Palugyay Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS.

Všeobecnovzdelávacie predmety

zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický proces:
Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková

vedúci všeobecnovzdelávacích predmetov:
Mgr. Roman Balko Mgr. Roman Balko

Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Marianna Kajabová, PhD. Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová PhDr. Lucia Mináriková PhDr. Lucia Mináriková Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Tereza Křečková Mgr. Tereza Křečková Mgr. Elena Bezgina Mgr. Elena Bezgina Ing. Ján Hrevuš Ing. Ján Hrevuš Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Monika Pripoňová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Soňa Vyskočová Mgr. Bianka Černáková Mgr. Bianka Černáková Ing. Zuzana Nováková Ing. Zuzana Nováková Mgr. Zuzana Novotová Godálová Mgr. Petra Móro Mgr. Petra Móro Bc. Adam Hudaček Mgr. Tereza Kratochvílová Mgr. Martin Mirilovič Mgr. Michaela Varcholíková Mgr. Ľubomír Holík, PhD. Mgr. Lucia Balúchová

Tajomníčka školy:
Monika Bednáriková Monika Bednáriková Mgr. Veronika Segešová Mgr. Veronika Segešová

Spolupráce, výstavy, PR:
Mgr. Ľuboš Lehocký Mgr. Ľuboš Lehocký

Zahraničné oddelenie – Erasmus+

Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová PhDr. Lucia Mináriková PhDr. Lucia Mináriková

Grantový manažment

Viera Krátka Viera Krátka