PROJEKTY/ZMLUVY (Dizajn - multimédia - podnikanie)

Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom "DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE", ktorého hlavnými aktivitami sú • rekonštrukcia budovy školy, • energetická efektívnosť budovy školy a • vybavenie odborných učební. Projekt je realizovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Verejné obstarávanie
> Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Schodolez > ​Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Softvér > Modernizácia...
Zmluva a dokumenty
11. 5. 2020
Priebeh projektu, foto
Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”, ktorého hlavnými...