p Produktový dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akad. sochár Ivan Žákovič, akad. sochár Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Petra Rybánska Mgr. art. Petra Rybánska


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8602 M Priemyselný dizajn

ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: výtvarná príprava, praktické cvičenia, technológia, kresba a modelovanie, počítačová vizualizácia dejiny výtvarnej kultúry

2. ROČNÍK: výtvarná príprava 2, praktické cvičenia 2, technológia 2, kresba a modelovanie 2, počítačová vizualizácia 2, dejiny výtvarnej kultúry 2

3. ROČNÍK: počítačová vizualizácia 3, navrhovanie, praktické cvičenia 3, technológia, kresba a modelovanie 3, teória dizajnu, dejiny výtvarnej kultúry 3

4. ROČNÍK: počítačová vizualizácia 4, navrhovanie 2, praktické cvičenia 4, technológia 2, kresba a modelovanie 4, teória dizajnu 2, dejiny výtvarnej kultúry 4


ABSOLVENT/-KA dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach priemyselného a produktového dizajnu, interiérového dizajnu, úžitkového umenia a voľnej tvorby:

> TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA A 3D MODELOVANIE > 2D A 3D NAVRHOVANIE V POČITAČOVÝCH PROGRAMOCH > TVORBA A REALIZÁCIA PRODUKTU A VÝTVARNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE > OVLÁDANIE PRÁCE S TECHNIKOU, STROJMI A TECHNOLÓGIAMI POUŽÍVANÝMI PRI PROTOTYPOVANÍ A VÝROBE PRODUKTOV > NAVRHOVANIE A TVORBA PROTOTYPOV PRE ODVETVIA TRANSPORT DIZAJNU, ŠPORTU, NÁBYTKÁRSKEHO PRIEMYSLU, SPOTREBNÉHO PRIEMYSLU, RÔZNYCH ODVETVÍ PRODUKTOVÉHO DIZAJNU A ART DIZAJNU > ŠPERK, OBJEKT, SOCHA, AUTORSKÉ INTERIÉROVÉ A EXTERIÉROVÉ PRVKY A PRIESTOROVÉ RIEŠENIA


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

DIZAJNÉRSKE, INTERIÉROVÉ, ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIA, PROJEKČNÉ KANCELÁRIE, KREATÍVNE, TECHNOLOGICKÉ A DIGITÁLNE DIELNE A LABORATÓRIA, NÁVRHÁRSKE ODDELENIA AUTOMOBILOVÝCH, ŠPORTOVÝCH, NÁBYTKÁRSKYCH A INÝCH VÝROBNÝCH FIRIEM, AUTORSKÁ TVORBA A NAVRHOVANIE, FREELANCE DIZAJNÉRSKE A VÝTVARNÉ SLUŽBY

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.