Animovaná tvorba

vedúci odboru:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD.

pedagógovia:
Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Lukáš Šafář Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. Tomáš Kičina Mgr. Tomáš Kičina Mgr. art. Vladimír Král Mgr. art. Vladimír Král Bc. Martin Tesák Bc. Martin Tesák Tatiana Amy Málachová, DiS. Tatiana Amy Málachová, DiS. Mgr. Lenka Šišuláková Mgr. Lenka Šišuláková


Odborný profil absolventa

KÓD ODBORU: 8630 M Animovaná tvorba


ODBORNÉ PREDMETY:

1. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu, dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, počítačová grafika, 2D animácia, obrazová tvorba, základy fotografovania

2. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 2, dejiny výtvarnej kultúry 2, výtvarná príprava 2, 2D animácia 2, 3D animácia, obrazová tvorba 2

3. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 3 dejiny výtvarnej kultúry 3, 2D animácia 3, 3D animácia 2, obrazová tvorba 3, videotvorba, zvuková skladba, typografia

4. ROČNÍK: dejiny animovaného filmu 4 dejiny výtvarnej kultúry 4, 2D animácia 4, 3D animácia 3, obrazová tvorba 4, videotvorba 2, zvuková skladba 2, webdizajn


ABSOLVENT/-ka dokáže klientom poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach animovanej tvorby, videa a voľného umenia:

TRADIČNÁ A DIGITÁLNA KRESBA, MAĽBA, MODELOVANIE, TVORBA REKVIZÍT, 2D A 3D ANIMÁCIA, TVORBA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA A FOTOGRAFIE, TVORBA REKLAMNÝCH SPOTOV, VIZUÁLOV PRE TELEVÍZNU GRAFIKU – ZNELKU A JINGLE, TVORBA BANNEROV A ANIMOVANÝCH PRVKOV V INTERNETOVOM A HERNOM PROSTREDÍ, TVORBA VIZUÁLNYCH A ZVUKOVÝCH EFEKTOV, TVORBA SCENÁROV A STORYBOARDOV.


AKTIVITY počas štúdia:

Študenti a študentky počas 4 rokov absolvujú PLENÉR, LYŽIARSKY KURZ, EXKURZIE, NÁVŠTEVY VÝSTAV, PREDNÁŠKY A WORKSHOPY s dizajnérmi, umelcami a odborníkmi, každoročnú PRAX A RIEŠENIE REÁLNYCH ZÁKAZIEK pre externých klientov, prípravu vlastných VÝSTAV a majú možnosť absolvovať tiež ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ (Estónsko, Taliansko, Rakúsko, Česko, Slovinsko) alebo TVORIVÝ POBYT PRI MORI (Slovinsko).MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

TELEVÍZIA, FILM, MÉDIA, HERNÝ PRIEMYSEL, GRAFICKÉ ŠTÚDIA, REKLAMNÉ A KREATÍVNE AGENTÚRY, KREATÍVNE ODDELENIA FIRIEM, FREELANCE KREATÍVNE SLUŽBY, PRODUKCIA A POSTPRODUKCIA AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, film, architektúru, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.