Národný projekt edIT - digitálne vybavenie školy

​Od septembra 2022 je Škola dizajnu zapojená do Národného projektu edIT, ktorý predstavuje nielen kompenzačný prvok reagujúci na pandémiu, ale zároveň je to aj krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. V rámci tohto projektu sme na škole zriadili aj pozíciu školského digitálneho koordinátora a súčasťou projektu je aj získanie digitálneho vybavenia pre školu - tablety pre žiakov a notebooky pre učiteľov, s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole.

 

edIT, Digitálne vybavenie na Škole dizajnu
​Od septembra 2022 je Škola dizajnu zapojená do Národného projektu edIT, ktorý predstavuje nielen kompenzačný prvok...
edIT, Školský digitálny koordinátor
Škola dizajnu sa v októbri 2021 zapojila do Národného projektu edIT, v rámci ktorého sme vytvorili...