Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Talentová skúška sa bude v roku 2020 realizovať dištančnou formou. Prihlášku nájdete v prílohe nižšie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

2. KOLO TALENTOVIEK - DO 23.6.2020

15. 5. 2020 >>> PRIHLÁŠKY
na štúdium odovzdávajú uchádzači do 15. mája 2020 spolu s portfóliom tvorby a testom na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk.

19. 5. 2020 >>> VÝSLEDKY
talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke www.skoladizajnu.sk 19. 5. 2020.

22. 5. 2020 >>> ROZHODNUTIA O PRIJATÍ
budú uchádzačom doručené do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov.

4. 6. 2020 >>> ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE O NASTÚPENÍ
alebo nenastúpení na štúdium musí doručiť uchádzač Škole dizajnu do 4. 6. 2020.

5. 6. 2020 >>> VOĽNÉ MIESTA
Riaditeľ Školy dizajnu zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na www.skoladizajnu.sk

*

KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIU TALENTOVÚ SKÚŠKU DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga zo dňa 29. apríla 2020 o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy:

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA SA BUDE V ROKU 2020 REALIZOVAŤ DIŠTANČNOU FORMOU A BUDE POZOSTÁVAŤ Z DVOCH ČASTÍ:


1. hodnotenie portfólia vlastnej tvorby
2. vedomostný test


1.
Žiak si vyberie z vlastnej tvorby max. šesť svojich výtvarných prác (alebo iných prác) podľa vlastného uváženia, zrealizovaných za posledné obdobie, a tie odošle Škole dizajnu na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk do 15. mája 2020

2.
Súčasťou talentovej skúšky je aj vypracovanie vedomostného testu, ktorý bude uchádzačom doručený, resp. si test pre svoj odbor môžu stiahnuť aj tu a otvoriť ho heslom, ktoré im bolo doručené.

Vedomostné testy pre jednotlivé odbory na stiahnutie:
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> DIZAJN INTERIÉRU
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN + GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
Doručenie prihlášok, prác a testov elektronicky:
Vo formate „ZIP“, „RAR“ alebo v inom kompresnom archivačnom formáte na e-mail školy: ssus@ssus.sk.

Hodnotenie testov a portfólia domácich prác bude vykonané pedagogickými komisiami jednotlivých odborov.


>>>
VÝSLEDKY talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke www.skoladizajnu.sk 19. 5. 2020.


>>> ROZHODNUTIA O PRIJATÍ budú uchádzačom doručené do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov.


>>> ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium musí doručiť uchádzač Škole dizajnu do 4. 6. 2020.


PRÍLOHY:


1. KRITÉRIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK
2. ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení na štúdium
3. PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

3._Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ.pdf 2._Záväzné_potvrdenie_o_nastúpenínenastúpení_na_štúdium.docx 1._Kritériá_prijímacieho_konania_na_všetky_odbory_vzdelávania_strednej_školy_okrem.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4