Škola dizajnu na festivale umenia Biela noc: René Lazový - Ocean

27 Sep 2017

RENÉ LAZOVÝ – OCEAN


Výstava bola súčasťou festivalu Biela noc

Sobota 7. 10. 2017
Galéria mini Art
FB EVENT
_

Vedľajším produktom ľudských aktivít (od priemyselnej výroby po umeleckú tvorbu) je odpad. Po krásnych veciach nakoniec ostáva oceán špiny, ľahostajný k svojim stvoriteľom, hučiaci a vlniaci sa vo vetre, kým celkom neustane.

Ocean je metaforou vzťahu prírody a človeka, ktorý ju svojimi aktivitami devastuje.
Ocean
sa vlní a hučí vo vetre ako pokojná, alebo rozbúrená morská hladina.
Ocean je krásny.
Ocean je odpad.
_
Ocean je dielo, v ktorom obraz, zvuk a svetlo vytvárajú ilúziu syntetického oceánu. Vďaka tomu sa divák ocitá pri morskom pobreží a môže uvažovať o vzťahu prírody a človeka, ktorý ju svojimi aktivitami pretvára a ničí. V súčasnosti sa aj našim pričinením vo svetových oceánoch nachádzajú milióny ton plastu a každý rok sa situácia zhoršuje. V diele sú použité staré umelohmotné fólie, ktoré sa pohybujú a hučia podľa intenzity vetra ako pokojná, alebo rozbúrená morská hladina. Paradoxne, použitím neekologického materiálu vzbudzuje inštalácia dojem čistoty až sterilnosti, pričom prítomnosť odpadových plastov v reálnom morskom prostredí oprávnene spôsobuje znechutenie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.