Naši študenti na plenéri v Trenčianskych Tepliciach - VIDEO

Pozrite si videoreport z pobytu našich študentov na plenéri v Trenčianskych Tepliciach

VIDEO
PLENÉR - október 2017
/ študenti GVK a FMT

hudba: mix
foto + zvuk + strih: Robo Szegény
Titulky: Jakub Kotlár (GVK)

.
.