OBHAJOBY prác z hlavných odborných predmetov - 1. polrok 2018

24.1.2018 predstavili študenti všetkých odborov svoje práce z hlavných odborných predmetov svojim spolužiakom a odborným komisiám, zložených z pedagógov Školy dizajnu.

ODBORY NA ŠKOLE DIZAJNU

Maturitné štúdium:

fotografický dizajn, grafický a priestorový dizajn, priemyselný dizajn, odevný dizajn

Vyššie odborné štúdium:

animovaná tvorba, filmová a mediálna tvorba, grafika vizuálnych komunikácií, interiérový dizajn, odevný a textilný dizajn,
fotografia – žurnalistická fotografia, manažment umenia a dizajnu


FOTO z priebehu obhajob

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.