MADE BY VACULIK

MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.


Spolupráca je založená na odbornej praxi študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v renomovanej reklamnej agentúre MBV.
Študenti získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti v praxi, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu.

Prostredníctvom kreatívnej praxe v agentúre študenti zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre.

Výsledkom spolupráce doposiaľ boli napríklad PF pre spoločnosť AeroMobil,návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda či dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku.

Viac o zadaniach a priebehu jednotlivých praxí:

> MADESHIP #1
> MADESHIP #2
> MADESHIP #3
> MADESHIP #4
> MADESHIP #5
> MADESHIP
#6
> MADESHIP #7 (AKTUÁLNA PRAX)
>


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.