Infografika na Kuresaare Ametikool

Na Slovensku zatiaľ neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet.

Cieľom mesačnej stáže dvoch študentov a dvojtýždňovej stáže dvoch pedagógov Školy dizajnu v Kuressaare Ametikool v Estónsku bolo získanie kompetencií v oblasti infografiky pod vedením zahraničných profesionálov, ktorí majú s touto oblasťou grafického dizajnu bohaté odborné a pedagogické skúsenosti.

Na Slovensku neexistuje škola, kde by sa infografika vyučovala ako samostatný odbor, alebo hlavný predmet. Pracovný trh však požaduje dizajnérov s vedomosťami v oblasti infografiky. Naši pedagógovia sa preto v partnerskej inštitúcii v Estónsku usilovali o získanie komplexnejšieho pohľadu na výučbu infografiky, vytvorenie podkladov pre metodiku výučby infografiky na Škole dizajnu a získavali tiež kontakty pre prípadné konzultácie v budúcnosti, aby sa od nasledujúceho školského roku mohla infografika vyučovať aj v Škole dizajnu.

Študenti grafiky vizuálnych komunikácií Michal Nechala a Matej Kollár si počas študujného pobytu v Kuressaare Ametikool osvojili alebo rozšírili vedomosti a skúsenosti s princípmi a tvorbou infografiky, zvyšovali si jazykové kompetencie a získavali skúsenosti s prácou v medzinárodnom kolektíve.

Výstupom ich stáže je infoboržúra - komplexná správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky.

Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.