LEADER IN LEATHER - Kuressaare Ametikool, Estónsko, 2018

​> Projekt Leader in Leather, naši študenti opäť v Estónsku
Naši študenti vyššieho odborného štúdia odevného dizajnu majú možnosť stráviť mesiac v partnerskej škole v Estónsku, kde pod vedením odborného kolektívu hostiteľskej školy „Kuressaare Ametikool” nadobudnú nové pracovné skúsenosti v oblasti spracovávania kože, ktorá je dodnes svojimi vlastnosťami nenahraditeľným prírodným materiálom.

> Zmluva o poskytnutí grantu

V súlade s pravidlami poskytnutia grantu zverejňujeme zmluvu medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Súkromnou strednou umeleckou školou dizajnu v Bratislave.

> ERASMUS+ 2018 / výzva pre študentov

Prostredníctvom programu Erasmus+, do ktorého je Škola zapojená, môžu dvaja naši študenti študovať na Kuressaare Ametikool. Ide o vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje odborné vzdelanie v oblastiach dizajnu,informačných a komunikačných technológií, manažmentu a ďalších odborov. Škola sa nachádza na estónskom ostrove Saaremaa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.