Kurz kresby pre verejnosť a uchádzačov o vyššie odborné štúdium

Kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium.


Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacím pohovorom na vyššie odborné štúdium na našej škole? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia, anatomických detailov, portrétu a priestoru? Kurz kresby na Škole dizajnu je určený práve Vám!


Termín: 10. MÁJ, 15:00 – 17:00 hod.
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Počet účastníkov: min. 4, max. 10
Prihlásenie: workshopy.sd@gmail.com

_
Cena za jeden dvojhodinový kurz: 10 € (Pomôcky a malé občerstvenie sú v cene.)
Za kurz sa platí v hotovosti na mieste konania kurzu.

Prihlásiť sa možete mailom na adresu: workshopy.sd@gmail.com
_
Lektorka kurzu: Mgr. art. Jana Hirnerová, maliarka a pedagogička na Škole dizajnu

.
.
.
.
.
.