Prípravný kurz kresby pre uchádzačov o štúdium na strednej umeleckej škole

KURZY KRESBY

_
Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacím pohovorom na štúdium na Škole dizajnu? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia a priestoru? Práve pre Vás je určený náš kurz kresby, kde sa pod vedením odbornej lektorky naučíte správne komponovať do formátu, kresbou budovať objem a zachytávať vzťahy v perspektíve a priestore.

TERMÍNY:
- október 2019

(Presné termíny zverejníme v septembri)


Prihlásenie: workshopy.sd@gmail.com


Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Počet účastníkov: min. 4, max. 10
Cena za kurz: 8€ (Pomôcky a malé občerstvenie sú v cene.)
Za kurz sa platí v hotovosti na mieste konania kurzu. (Budeme Vám vďační, keď si prinesiete presnú sumu.)

Prihlásiť sa možete mailom na adresu: workshopy.sd@gmail.com

_

Tešíme sa na stretnutia!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.