Jaana Mõik

Jaana Mõik is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018)
Jaana Mõik študovala (vo februári 2018) na Škole dizajnu prostredníctvom programu Erasmus+

ENG (SK ↓)

Do you like it here in Slovakia? Have you visited some galleries in Bratislava or some interesting places?

Slovakia is a cool country so i really like it here. We had some time to visit some galleries and an exibition. We also went sightseeing in the old down.

What do you study in Estonia?

In Estonia i study design where we learn about photography, fashion, art history, editing programs (like photoshop, illustrator), architecture.

Could you compare School of design in Bratislava and your school in Estonia? What is the difference?

In bratislava you can choose if you only want to learn photograpy or fashion or something else but in Estonia you will have all of them if you decide to study design. Bratislavas design school is also smaller than ours in Estonia since our school teaches more different subjects in one school.

Would you recommend a study visit abroad to your friends?

I would defenetly recommend a study visit abroad. The only disadvantage would be that not everybody knows english but you shouldn´t skip an abroad study visit because of it. Advantages are meeting new people, expanding your world view, trying new food, experience new cultures, improve language skills, become more independent.


SK

Páčilo sa ti na Slovensku? Navštívila si v počas svojho študijného pobytu v Bratislave okrem školy aj nejaké galérie alebo iné zaujímavé miesta?

Slovensko je super krajina, veľmi sa mi tu páčilo. Navštívili sme pár galérii a výstav, boli sme si tiež pozrieť historické centrum Bratislavy.

Čo študuješ na svojej škole v Estónsku?

Študujem dizajn, v rámci čoho sa učíme o fotgrafii, móde, venujeme sa dejinám umenia, architektúre aj grafickým programom.

Mohla by si porovnať Školu dizajnu v Bratislave a Kuresaare Ametikool, svoju školu v Estónsku?

V Škole dizajnu v Bratislave si môžete zvoliť konkrétnu špecializáciu - študujete fotografiu, alebo módu, alebo niečo iné. Keď sa rozhodnete študovať dizajn na našej škole v Estónsku, študujete zo všetkého trochu. Bratislavská škola je menšia, ale špecializovanejšia.

Odporučila by si štúdium v zahraničí svojim známym?

Jednoznačne áno. Jedinou nevýhodou môže byť jazyková bariéra, ale to by vás od štúdia v zahraničí určite nemalo odradiť. Pozitívom je, že stretnete a spoznáte nových ľudí, zoznámite sa s kultúrou inej krajiny, zlepšíte sa v jazyku, stanete sa samostatnejší, ale ochutnáte aj nové jedlá...

.
.
.
.