Merite Pärn

Merite Pärn is Erasmus+ student from Estonia. (February 2018)
Merite Pärn študovala (vo februári 2018) na Škole dizajnu prostredníctvom programu Erasmus+


Slovenský preklad nižšie ↓


_
ENG

Do you like it here in Slovakia? Have you visited some galleries in Bratislava or some interesting places?


I really waited coming to Slovakia and I loved this country so much. Bratislava was a much bigger city than my hometown, I liked living and learning there. Together we visited some galleries and museums, also went to Vienna for a day. I went to Brno with school students and teachers, great and interesting trip. Also I went alone to the Bratislava Castle and saw a city in UFO tower. I loved both of them, shoot so many great photos there.

What do you study in Estonia?

In Estonia I study to be a decorator-stylist. We learn about room decorating, art history, architecture history, style history, photography, drawing, painting, pop culture, sewing.

Could you compare School of design in Bratislava and your school in Estonia? What is the difference?

I think that in my school in Estonia, we have better opportunities for photography than in Bratislava. But when I saw how these teachers and students can shoot photos, what they use as an alternative, then I understood that to shoot good photos, you don`t need expensive stuff. And I also understood that these opportunities what we have in our school in Estonia, student don`t use them.

Would you recommend a study visit abroad to your friends?

I definitely recommend to study abroad, it`s a good experience, you meet new people, learn about yourself, be more independent, improve language. Every teacher teaches differently, and that`s good when you can learn from a different country teacher. A little-bit hard was this, that in Slovakia, most of people don`t speak English, but this wasn`t a big problem. I even went to post office, where worker didn`t understand English at all, but somehow we understand each other and I sent a postcard from Slovakia to Estonia.

_
SK

Páči sa ti na Slovensku? Navštívila si počas svojho študijného pobytu v Bratislave okrem školy aj nejaké galérie alebo iné zaujímavé miesta?

Na Slovensko som naozaj tešila a veľmi sa mi tu páči. Bratislava je oveľa väčšia ako mesto, odkiaľ prichádzam. Som rada, že som tu mohla chvíľu žiť a chodiť do školy. V rámci vyučovania sme navštívili viacero galérií a múzeí v Bratislave, boli sme tiež vo Viedni a v Brne, čo bolo super. Okrem toho som bola sama aj na Bratislavskom hrade a na “UFO” vyhliadke z Mosta SNP. Urobila som tam veľa perfektných fotiek.

Čo študuješ na svojej škole v Estónsku?

Študujem odbor “decorator-stylist”. Venujeme sa interiérovému dizajnu, dejinám umenia a architektúry, histórii štýlov, fotografii, kresleniu, popkultúre, textilnému dizajnu.

Mohla by si porovnať Školu dizajnu v Bratislave a Kuresaare Ametikool, svoju školu v Estónsku?

V mojej škole v Estónsku máme napríklad lepšie fotografické vybavenie ako v Bratislave. Keď som však videla, ako fotia pedagógovia a študenti na Škole dizajnu, uvedomila som si, že dobrá fotografia nevzniká len vďaka najnovšej technike, ale dôležitejšie je niečo iné. Tiež som si uvedomila, že vybavenie, ktoré máme v Estónsku, nevyužívame tak, ako by sme mohli.

Odporučila by si štúdium v zahraničí svojim známym?

Jednoznačne áno, je to skvelá skúsenosť. Človek spozná nových ľudí, naučí sa byť samostatný, zlepší sa v jazyku. Je tiež dobré, keď spoznáte zahraničných učiteľov, od ktorých sa môžete naučiť niečo nové. Problémom trochu bolo, že nie všetci hovoria anglicky. Na pošte som mala problém poslať pohľadnicu, pretože pracovníčka nerozumela anglicky. Nakoniec sme sa však nejako dohovorili a všetko dopadlo dobre.

.
.
.
.