10. 4. 2019 - zápis na štúdium na Škole dizajnu v školskom roku 2019/2020

*


​Záväzný zápis prijatých uchádzačov v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 10. apríla 2019 od 07:30 do 15:30 v Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu (Ivanská cesta 21, Bratislava) na sekretáriáte školy.

Vo výnimočných prípadoch možno na adresu školy doručiť vyplnený zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ uchádzača, najneskôr 17. 4. 2019.