Škola dizajnu na medzinárodnej diskusii o udržateľnej móde

7. september 2021, PRIMACIÁLNY PALÁC
Britsko – slovenská diskusia na tému udržateľnej módy + módna prehliadka

​​
Udržateľná móda a ekologický prístup v odevnom dizajne sú pre nás dôležité témy, preto sme s radosťou prijali pozvanie na medzinárodné podujatie organizované Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Na diskusii predstavila naše uvažovanie o udržateľnej móde, naše medzinárodné spolupráce a odbor Odevný dizajn zástupkyňa riaditeľa školy a manažérka programu Erasmus+ Jaroslava Kholová.


Oddelenie pre medzinárodný obchod Britského veľvyslanectva v Bratislave pozvalo kľúčových predstaviteľov britského a slovenského udržateľného módneho priemyslu, aby porozprávali o svojom záväzku voči udržateľným a etickým praktikám, povzbudili ďalšie spoločnosti k podpísaniu Charty módneho priemyslu zaopatrenia v oblasti klímy (Fashion Industry Charter for Climate Action ) a pridali sa k Race to Zero kampani.

Počas podujatia boli zároveň vystavené modely našich študentiek Karolíny Mužíkovej, Anity Szankovej, Lucie Vráblovej a Márie Kudláčovej.