NA FESTIVALE BRATISLAVA DESIGN WEEK VYSTAVOVALI AJ NAŠI PEDAGÓGOVIA

*

​Boli ste na Design Week Bratislava 2020?
Na medzinárodnom festivale dizajnu vystavovali aj naši pedagógovia

> Kristína Šipulová
> Henrieta Tholt
> Štefan Sekáč
> Maja Bažik Božović
a absolvent > Lukáš Procházka.

Foto: Nora a Jakub Čaprnka, tvorba Kristíny Šipulovej