Permanentný smäd / Katarína Michalková a študenti interiérového dizajnu

Srdečne pozývame do Kontaktu na Ventúrsku 12, kde naša pedagogička Katarína Michalková a jej študenti interiérového dizajnu pripravujú site-specific inštaláciu s názvom Permanentný smäd.

_
Permanentný smäd je metaforou neustálej transformácie ľudskej (jej, jeho, tvojej) mysle, ktorá sa mení, preskupuje, učí, zabúda, rastie, túži po novom, odovzdáva a prijíma. Kolobeh vdychovania a vydychovania (informácií) a pocit smädu po vedení je permanentný, končí sa až (jej, jeho, tvojím) posledným výdychom. Možno.

Vstúpte do smädu, ktorý sa stal priestorom a napite sa.
KONTAKT, Ventúrska 12, Bratislava
16. - 28. 10. 2017

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.