Prípravný kurz kresby pre uchádzačov o štúdium

*


Miesto konania: Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
Počet účastníkov: min. 5, max. 10
Dĺžka jedného kurzu: 90 min.
Cena za kurz: 8€, pomôcky sú v cene.
Za kurz sa platí v hotovosti na mieste konania kurzu. Budeme Vám vďační, keď si prinesiete presnú sumu.

TERMÍNY:

PONDELOK 24. 01. 2022, 15:30 - 17:00 (KAPACITA NAPLNENÁ)
PONDELOK 31 .01. 2022, 15:30 - 17:00 (KAPACITA NAPLNENÁ)
Lektorka: Mgr. art Gabriela Halás

ŠTVRTOK 27. 01. 2022, 15:00 - 16:30 (KAPACITA NAPLNENÁ)
ŠTVRTOK 03. 02. 2022, 15:00 - 16:30 (KAPACITA NAPLNENÁ)

Lektor: Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD.

Prihlásiť sa na konkrétne termíny môžete správou na: workshopy.sd@gmail.com
Ďalšie termíny zverejníme čoskoro.

*
KURZY BUDÚ PREBIEHAŤ V SÚLADE S AKTUÁLNYMI PROTIPANDEMICKÝMI OPATRENIAMI V REŽIME OTP, PRIČOM AKCEPTUJEME AJ ČESTNÉ PREHLÁSENIE O NEGATÍVNOM SAMOTESTE (v prílohe).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacou talentovou skúškou na Škole dizajnu? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia a priestoru? Práve pre Vás je určený náš kurz kresby, kde sa pod vedením lektora/-ky naučíte správne komponovať do formátu, kresbou budovať objem a zachytávať vzťahy v perspektíve a priestore.

Jednotlivé kurzy na seba nenadväzujú, začať môžete kedykoľvek a absolvovať môžete ľubovoľný počet kurzov. Samozrejme, čím viac kurzov absolvujete, tým lepšiu zručnosť získate. Na kurze sa bude kresliť zátišie (jednoduchá zostava predmetov), aké môžete očakávať aj na talentovkách.

.
.
.
.
>>> TERMÍN TALENTOVIEK: MÁJ 2022


>>> VIDEOPROFILY ODBOROV
>>> KONCEPCIA ŠKOLY
>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> ŠTIPENDIÁ
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NAŠE AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ


>>>PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

———-
Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
d) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.


estné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf
.
.
kresba zátišia
kresba zátišia