Študenti Školy dizajnu to natreli saleziánom!

V piatok 21. 9. 2018 vďaka študentom a absolventom Školy dizajnu pribudla na stene saleziánskeho mládežníckeho strediska v Bratislave na Trnávke veľkoformátová maľba – tzv. mural.


Počas slnečného piatkového dňa vznikla
špeciálne pre Saleziánske dielo 35 metrov široká a viac ako 3 metre vysoká maľba. Študenti a absolventi Školy dizajnu Michal Žák, Michal Nechala, Matej Kollár, Jakub Kotlár, Lukáš Vozár, Chiara Némethová a Medard Adamko maľovali a sprejovali pod vedením Róberta Szegényho, vedúceho odboru vyššieho odborného štúdia Grafiky vizuálnych komunikácií (GVK). Súčasťou realizácie bol aj nápis na bráne, ktorý navrhol a realizoval študent Michal Nechala. Už počas dokončovania maľby prichádzali prvé pozitívne ohlasy od okoloidúcich všetkých vekových kategórií. Ďakujeme!

_
Začiatky spolupráce medzi školou a 
saleziánskym dielom na Trnávke siahajú k Dňu otvorených dverí v Škole dizajnu 2017, ktorého sa zúčastnil i salezián Radovan Rumanovič, ktorého oslovil tvorivý potenciál študentov. Prebehlo niekoľko stretnutí a postupne sa začal aj vďaka študentovi Školy dizajnu Michalovi Žákovi, ktorý bol “spojkou” medzi školou a saleziánmi, črtať prvý nápad na maľbu, odrážajúcu život vo vnútri saleziánskeho diela na Trnávke, ktoré pozostáva z mládežníckeho strediska – tzv. oratória, futbalového klubu Domino, funkcionalistického kostola a Rodinného centra Mamy Margity.

Ďakujeme saleziánom za dôveru, našim študentom a absolventom GVK za skvelú prácu a Mišovi Žákovi za koordináciu.

Foto: Medard Adamko

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.