Workshop a výstava s profesorom Lechom Majewským

24.1.2020


Ste na opustenom ostrove a aby ste sa zachránili, rozhodnete sa na pláži z vecí, ktoré nájdete, vytvoriť svoj portrét aj s menom, aby vás z lietadla alebo z dronu uvideli a mohli zachrániť.

Taká bola prvá časť zadania profesora Majewskeho pre študentov Grafiky vizuálnych komunikácií a Grafického dizajnu na Škole dizajnu v Bratislave, ktorí sa zúčastnili jeho workshopu. Už v tejto časti vznikli skvelé a vtipné diela, ale zadanie malo aj druhú časť:

Vďaka vášmu portrétu vás zachránili, dostali ste sa opäť do civilizácie a rozhodli ste sa s rodinou založiť firmu na nápoje. Z fotografie vášho portrétu, vďaka ktorému ste sa dostali z ostrova, vyrobíte plagát na propagáciu vášho nápoja, čo vám neskôr prinesie veľký zisk!

Študenti teda následne tvorili v počítači plagáty na propagáciu produktu, ktorý si vymysleli. Čo nikto nečakal, profesor Majewski sa rozhodol výsledné diela predstaviť na svojej výstave v Poľskom inštitúte, kde pozval aj študentov. Počas slávnostného otvorenia výstavy pri príležitosti 70. výročia založenia inštitútu ocenenil dve najlepšie práce študentov Školy dizajnu – Michala Žáka a Lucie Szundiovej.

Zdanlivo banálne a vtipné zadanie sa ukázalo mimoriadne zaujímavým, keď sa študenti dozvedeli, že v inej krajine výstupy rovnakého workshopu uspeli v komerčnej sfére a ich autori ho predali firmám vyrábajúcim nápoje.

Workshop známeho poľského grafika, autora plagátov a profesora na Akadémii umení vo Varšave bol súčasťou celoročnej série prednášok, diskusií a workshopov s osobnosťami umenia, dizajnu, vedy a kultúry, ktoré bratislavská Škola dizajnu organizuje pre svojich študentov. Prostredníctvom týchto podujatí chce škola na Ivanskej ceste 21 svojich študentov inšpirovať, stimulovať ich interdisciplinárne uvažovanie a umožniť im široký prehľad v oblastiach, ktoré sa ich profesionálne môžu týkať.

FOTO:
1. Andrej Trebatický
ostatné: Róbert Szegény

1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.